Mācību procesa norise sporta skolā no 17.10 līdz 06.11

  1. No 2020. gada 17.oktobra līdz 6.novembrim Aizkraukles novada Sporta skolas treneriem nodrošināt audzēkņu mācību procesa norisi treniņgrupām ārtelpās (neizmantojot ģērbtuves), attālināti vai iekštelpās individuāli ( viens audzēknis – viens treneris).

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai  mācību – treniņu procesu organizējot  attālināti,  piemērojami ieteikumi par mācību procesa organizāciju profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Pieejami IZM tīmekļa vietnē: https://www.izm.gov.lv/images/MaciesMajas/Attalinatisporta_skolas_020420.pdf

  1. Nodrošināt, ka sporta treniņi norisinās bez personām, kas nav tieši iesaistītas treniņa organizēšanā un norisē.
  2. No 2020. gada 17.oktobra līdz 6.novembrim nerīkot sacensības, aktivitātes un sporta pasākumus un nedoties ar audzēkņiem uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām.
  3. Nepieļaut, ka mācību – treniņu norišu vietās atrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. Nodrošināt grupas dalībnieku savlaicīgu nodarbību apmeklējumu uzskaiti, informēt vecākus/likumiskos pārstāvjus par atbildību (riskiem), izvērtējot izglītojamā līdzdalību sporta nodarbībās, norādīt par vecāku atbildību, lai bērns neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes u.c

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *