Kontakti

Aizkraukles novada Sporta skola

Draudzības krastmala 6

Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Telefons 65122773

E-pasts  sportask@inbox.lv, sportaskola@aizkraukle.lv

ADMINISTRĀCIJA

Direktors Kaspars Židovs, tel. 26120026

Metodiķe Jolanta Albrehta, tel. 29459696

Ārste Ginta Kociņa, tel. 29478536

Lietvede Aiga Eglīte, tel. 27810923

REKVIZĪTI

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša ielā 1 A, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā,

Aizkraukles novada Sporta skola

SEB banka,

 kods UNLALV2X

Konts LV28  UNLA 0035 9001 3030 2