Par mums

par sp.skolu

Piedāvātie sporta un medicīniskie pakalpojumi:

Brīvā cīņa Aizkrauklē ( cīņas zāle arodvidusskolas viesnīcas ēkā), treneris Andrejs Dembovskis
Basketbols Aizkrauklē (sporta halle), treneris Gundars Spriņģis                                                                                                                      Florbols   Aizkrauklē, treneris Kaspars Židovs
Handbols Skrīveros, treneri Rita Lielā, Aldis Rakstiņš,  Mārtiņš Leitis
Biatlons Pļaviņās (Sporta bāze “Jankas”), treneri Jānis Eiduks, Ingus Eiduks
Distanču slēpošana Pļaviņās (sporta bāze “Jankas/Jaujas”), treneris Sandris Stūris                                                                                                      Orientēšanās sports  Pļaviņās (sporta bāze Jankas/Jaujas ), treneris Sandris Stūris                                                                                          Volejbols
Neretas novadā, treneris Imants Silavs Neretā
Kokneses novadā, treneri Ivars Māliņš – Koknesē, Jeļena Čerņauska – Bebros
Vieglatlētika
Aizkrauklē (stadions, sporta halle) treneri Mārtiņš Holsts, Irēna Vītola, Valerijs Veļčinskis, Aigars Rublis
Kokneses novadā, treneri  Viktors Ņuhtiļins, Dāvis Kalniņš – Koknesē
Jaunjelgavas novadā, treneres Anita Jegorova, Ilze Lazdāne – Jaunjelgavā
Neretas novadā, treneris Zigurds Karols, Jolanta Albrehta – Neretā
Sporta skolā var iestāties, piesakoties pie trenera izvēlētajā sporta veidā (programmā) vai arī sporta skolā pie direktores, sākot no 6 gadu vecuma. Jaunu mācību treniņu grupu komplektēšana notiek 2 x gadā – augusta beigās vai septembrī un janvārī. Jaunus audzēkņus uzņem grupā visu gadu, ja izpildītas grupas kvalifikācijai atbilstošās prasības un valsts noteiktie rezultativitātes kritēriji. Iestājoties jāiesniedz vecāku iesniegums, ārsta izziņa un personas dokumenta kopija un foto. Mācību gads aptver laika posmu no septembra līdz septembrim un dalās divās daļās – vasaras un ziemas sezonā. Lai pārietu uz nākošo apmācības gadu, audzēkņiem ir jāizpilda valsts noteiktās prasības sporta sasniegumos un fiziskajā sagatavotībā. Sākot ar trešo apmācības gadu, audzēkņiem ir jāpiedalās valsts mēroga sacensībās.

Izglītība ir bezmaksas.

Pabeidzot sporta skolu (septiņu gadu ciklu pamatizglītības mācību treniņu posmā, un/vai trīs gadu ciklu sporta meistarības posmā), audzēkņi saņem Izglītības un Zinātnes Ministrijas izdotu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā, attiecīgajā sporta programmā.

Aizkraukles novada Sporta skolas veselības punkts

Atrodas sporta hallē, Lāčplēša ielā 21a un pilsētas stadionā.

Veselības punktā strādā ārste Ginta Kociņa.Tel.29478536. Veselības punkts apkalpo Aizkraukles novada Sporta skolas audzēkņus.

FUNKCIJAS.                      1.Veic profilaktiskās veselības pārbaudes katram audzēknim 1x gadā un pēc nepieciešamības (pēc traumas, slimības).

2.Nosūta audzēkņus padziļinātai veselības pārbaudei uz Valsts sporta medicīnas centru Rīgā.

3.Sniedz audzēkņiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību sacensībās, treniņos.

4. Apgādā treniņgrupas ar nepieciešamajiem medikamentiem, vitamīniem.

5. Veic traumu profilaksi.

6. Apkalpo Aizkraukles novada Sporta skolas rīkotos sporta pasākumus un sacensības.

Visi medicīniskie pakalpojumi Aizkraukles novada Sporta skolas audzēkņiem ir bezmaksas.