PAR SPORTA SKOLU

Šobrīd skolā tiek realizētas šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

Vieglatlētika
Aizkrauklē – treneri Mārtiņš Holsts, Irēna Vītola, Valerijs Veļčinskis, Aigars Rublis
Koknesē – treneri Viktors Ņuhtiļins, Dāvis Kalniņš, Sanita Miroškina
Neretā – treneri  Jolanta Albrehta, Gundega Klibiķe, Zigurds Karols

Brīvā cīņa Aizkrauklē – treneris Andrejs Dembovskis
Basketbols Aizkrauklē – treneri Māris Hauks, Gundars Spriņģis, Aigars Brikmanis

Florbols Aizkrauklē – treneri Kaspars Židovs, Uģis Benjavs
Handbols Skrīveros – treneri Rita Lielā, Aldis Rakstiņš, Laura Meņģele, Jorens Jānis Glods
Biatlons Pļaviņās – (Sporta bāze “Jankas”) treneris Jānis Eiduks

Volejbols Koknesē – treneris Ivars Māliņš

Sporta skolā var iestāties, piesakoties pie trenera izvēlētajā sporta veidā (programmā) vai arī sporta skolā pie direktora, sākot no 6 gadu vecuma. Jaunu mācību treniņu grupu komplektēšana notiek 2 x gadā – augusta beigās vai septembrī un janvārī. Jaunus audzēkņus uzņem grupā visu gadu, ja izpildītas grupas kvalifikācijai atbilstošās prasības un valsts noteiktie rezultativitātes kritēriji. Iestājoties jāslēdz līgums par līdzfinansējumu, jāiesniedz vecāku iesniegums, ārsta izziņa un jāuzrāda personas dokuments un foto. Mācību gads aptver laika posmu no septembra līdz septembrim un dalās divās daļās – vasaras un ziemas sezonā. Lai pārietu uz nākošo apmācības gadu, audzēkņiem ir jāizpilda valsts noteiktās prasības sporta sasniegumos un fiziskajā sagatavotībā. Sākot ar trešo apmācības gadu, audzēkņiem ir jāpiedalās valsts mēroga sacensībās.

Vecāku līdzfinansējums 5,- eiro mēnesī, 9 mēnešus mācību gadā.

Pabeidzot sporta skolu (septiņu gadu ciklu pamatizglītības mācību treniņu posmā, un/vai trīs gadu ciklu sporta meistarības posmā), audzēkņi saņem Izglītības un Zinātnes Ministrijas izdotu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā, attiecīgajā sporta programmā.

Aizkraukles novada Sporta skolas veselības punkts

Atrodas sporta hallē, Lāčplēša ielā 21a un pilsētas stadionā.

Veselības punktā strādā ārste Ginta Kociņa.Tel.29478536. Veselības punkts apkalpo Aizkraukles novada Sporta skolas audzēkņus.

FUNKCIJAS.

1.Veic profilaktiskās veselības pārbaudes katram audzēknim 1x gadā un pēc nepieciešamības (pēc traumas, slimības).

2.Nosūta audzēkņus padziļinātai veselības pārbaudei uz Valsts sporta medicīnas centru Rīgā.

3.Sniedz audzēkņiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību sacensībās, treniņos.

4. Apgādā treniņgrupas ar nepieciešamajiem medikamentiem, vitamīniem.

5. Veic traumu profilaksi.

6. Apkalpo Aizkraukles novada Sporta skolas rīkotos sporta pasākumus un sacensības.

Visi medicīniskie pakalpojumi Aizkraukles novada Sporta skolas audzēkņiem ir bezmaksas.