Vieglatlētika

Treniņu vietas: Aizkraukles sporta halle, stadions, treneri Valerijs Veļčinskis, tel. 29683724, Mārtiņš Holsts, tel. 29853572, Irēna Vītola, tel. 26042479, Aigars Rublis, tel. 29184933

Kokneses sporta centra sporta bāzes, treneri Igors Lulle, tel. 26124795, Viktors Ņuhtiļins, tel. 26422346, Dāvis Kalniņš, tel. 26629622

Neretas vidusskolas sporta bāzes, treneri Zigurds Karols, tel. 26352374, Jolanta Albrehta, tel. 29459696

Jaunjelgavas vidusskolas sporta bāzes, treneres Anita Jegorova, tel. 26490527, Ilze Jegorova, tel. 26273875

Audzēkņu vecums 6-19 gadi.