Vieglatlētika

Treniņu vietas:

Aizkraukles sporta halle, stadions

  • treneri Valerijs Veļčinskis, tel. 29683724, Mārtiņš Holsts, tel. 29853572, Irēna Vītola, tel. 26042479, Aigars Rublis, tel. 29184933

Kokneses sporta centra sporta bāzes

  • treneri Viktors Ņuhtiļins, tel. 26422346, Dāvis Kalniņš, tel. 26629622, Sanita Miroškina, tel. 29935266

Neretas vidusskolas sporta bāzes

  • trenere Jolanta Albrehta, tel. 29459696, Gundega Klibiķe, tel. 29378223, Zigurds Karols, tel. 26352374

Audzēkņu vecums 6-19 gadi.