Par mācību procesa norisi sporta skolā ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 6.decembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija Lai ierobežotu Covid-19 izplatības riskus, sabiedrības veselības interesēs un rūpējoties par audzēkņu un treneru veselību,

  1. No 2020. gada 9.novembra līdz 6.decembrim Aizkraukles novada Sporta skolas treneri nodrošina audzēkņu mācību procesa norisi ārtelpās attālināti vai individuāli, ievērojot šādus nosacījumus: Ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 personas (neieskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus), kā arī nedrīkst izmantot ģērbtuves. Iekštelpās sporta treniņi (nodarbības) notiek individuāla apmeklējuma vai individuāla treniņa veidā. Individuālais treniņš nozīmē viena sporta speciālista vadītu nodarbību vienai personai (vai vairākām personām, ja tās dzīvo vienā mājsaimniecībā). Viena persona vienlaikus nedrīkst vadīt vairākus individuālos treniņus. Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai mācību – treniņu procesu organizējot  attālināti,  piemērojami ieteikumi par mācību procesa organizāciju profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Pieejami IZM tīmekļa vietnē: https://www.izm.gov.lv/images/MaciesMajas/Attalinatisporta_skolas_020420.pdf
  2. sporta treniņi norisinās bez personām, kas nav tieši iesaistītas treniņa organizēšanā un norisē.
  3. no 2020. gada 9.novembra netiek rīkotas sacensības, publiskas aktivitātes un sporta pasākumi.
  4. nepieļaut, ka mācību – treniņu norišu vietās atrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. Nodrošināt grupas dalībnieku savlaicīgu nodarbību apmeklējumu uzskaiti, informēt vecākus/likumiskos pārstāvjus par atbildību (riskiem), izvērtējot izglītojamā līdzdalību sporta nodarbībās, norādīt par vecāku atbildību, lai bērns neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes u.c

                                             Sabiedrības veselības interesēs mums visiem ir jāievēro tas, kas valstī ir pieņemts.

 

                     MAZGĀ ROKAS

                                           – VELC SEJAS MASKU

                                                                         – IEVĒRO DISTANCI

                                                                                                      – DEZINFICĒ VIRSMAS

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *