Sporta skolas rīkotās sacensības

Aizkraukles novada Sporta skola tradicionāli rīko sacensības

1- starp reģiona novadu skolām vidusskolu un pamatskolu vecuma grupās-  basketbolā, volejbolā, tautas bumbā, veiklības stafetēs, vieglatlētikā un krosā

2- valsts mēroga sacensības vieglatlētikā ” Metēju dienas” aprīlī un septembrī,  Diska mešanas kauss jūnijā

3- valsts mēroga sacensības vasaras biatlonā un biatlona krosā visām vecuma grupām

4- skolas iekšējās sacensības brīvajā cīņā

5- ziemas vieglatlētikas sacensības telpās visām vecuma grupām.