Par mācību procesa norisi sporta skolā ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 6.decembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija Lai ierobežotu Covid-19 izplatības riskus, sabiedrības veselības interesēs un rūpējoties par audzēkņu un treneru veselību, No 2020. gada 9.novembra līdz 6.decembrim Aizkraukles novada Sporta skolas treneri nodrošina audzēkņuRead More